LECZONE CHOROBY

  • zaburzenia rytmu serca
  • zawał serca
  • przewlekła choroba wieńcowa
  • miażdżyca
  • nadciśnienie tętnicze
  • niewydolność serca
  • wady zastawkowe
  • zaburzenia lipidowe