O MNIE

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończyłem w 2015 roku, następnie odbyłem staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Bezpośrednio po zakończeniu studiów na kierunku lekarskim rozpocząłem studia doktoranckie w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie prowadzę badania dotyczące zapaleń mięśnia sercowego, w szczególności o etiologii wirusowej. W 2016 roku podjąłem pracę na Oddziale Kardiologicznym Szpitala MSWiA w Rzeszowie, rozpoczynając jednocześnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Kardiologii. Od roku akademickiego 2020/2021 prowadzę zajęcia kliniczne ze studentami VI roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na co dzień zajmuję się głównie diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Opiekuję się także pacjentami z chorobą wieńcową (zarówno chorzy z zawałem serca, jak i z przewlekłym zespołem wieńcowym), niewydolnością serca, wadami zastawkowymi, zapaleniami mięśnia sercowego i osierdzia, itp.